Od dzisiaj wchodzi w życie Regulamin Obrotu Gazem na Towarowej Giełdzie Energii. Dokument ten, zatwierdzony przez KNF na początku września, określa warunki, które uczestnicy rynku gazu muszą spełnić, by móc handlować tym surowcem na giełdzie.

Regulamin jest formalną podstawą funkcjonowania rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii. W obecnym stanie prawnym, dokonywanie transakcji giełdowych na rynku gazu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem towarowych domów maklerskich oraz domów maklerskich, które są członkami TGE.

Podobne regulacje dotyczące Giełdowej Izby Rozrachunkowej prowadzonej przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych obowiązują od 18 września br. IRGiT odpowiada za jakość i bezpieczeństwo usług rozliczeniowych na rynku gazu TGE. Rozliczenia uczestników rynku gazu będą odbywały się za pośrednictwem domów maklerskich będących członkami Giełdowej Izby Rozrachunkowej prowadzonej przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych.