GUS szacuje zbiory zbóż podstawowych z mieszankami na 24,3 mln ton, czyli na poziomie z roku ubiegłego - podał we wtorek GUS swoje przedwynikowe szacunki.

- GUS szacuje zbiory rzepaku i rzepiku na 1.883,0 tys. ton, to jest o 1,1 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych

- zbiory ziemniaków ocenia się na 9,1 mln t, tj. o 2,9 proc. mniej od zbiorów uzyskanych w 2011 r.

- zbiory buraków cukrowych szacuje się na 11,4 mln t, tj. o 2,7 proc. mniej od ubiegłorocznych

- zbiory warzyw gruntowych ocenia się na ponad 4,4 mln t, tj. o 7,9 proc. mniej w porównaniu do produkcji z 2011 r.

- zbiory owoców z drzew szacuje się na przeszło 3,1 mln t, tj. o 9,1 proc. więcej niż w roku ubiegłym

- zbiory owoców jagodowych szacuje się na 0,6 mln t, tj. o 5,2 proc. więcej od produkcji uzyskanej w roku 2011.