Ministerstwo Finansów sprzedało na jedynym przetargu w tym miesiącu obligacje serii WZ0121/DS1021/IZ0823 o łącznej wartości 3.048,79 mln wobec oferty wynoszącej 2.000-3.000 mln zł, podał resort w komunikacie. Popyt wyniósł łącznie 6.639,30 mln zł.

Inwestorzy kupili obligacje serii WZ0121 za 2.033,00 mln zł przy popycie wynoszącym 2.889,00 mln zł.

Cena tych papierów wyniosła 973,10 zł. Inwestorzy kupili obligacje serii DS1021 za 915,79 mln zł przy popycie wynoszącym 1.211,30 mln zł. Cena tych papierów wyniosła 1.057,50 zł, a odpowiadająca jej rentowność: 4,944%.

Inwestorzy kupili obligacje serii IZ0823 za 100,00 mln zł przy popycie wynoszącym 2.539,00 mln zł. Cena tych papierów wyniosła 1.010,20 zł, a odpowiadająca jej rentowność: 2,640%.

W sierpniu Ministerstwo Finansów zorganizowało jeden przetarg obligacji - sprzedało na nim pięcioletnie obligacje serii PS0417 o wartości 4.410,53 mln wobec oferty wynoszącej 2.000-4.000 mln zł. Popyt wyniósł 7.000,0 mln zł.