We wtorek popołudniu polska waluta nieznacznie traci wobec zagranicznych dewiz (-0,07% wobec euro oraz -0,28% względem dolara amerykańskiego) przy jednoczesnym stabilnym rynku pozostałych walut wchodzących w skład koszyka Europy Środkowo – Wschodniej (CZK, HUF).

Warto ponadto wskazać, że podczas dzisiejszego handlu wyraźnie drożały polskie obligacje. Rentowności 5-letniego długu osiągnęły historyczne minimum na poziomie 4,193% wskazując, iż inwestorzy pozycjonują się przed potencjalnie bardziej gołębim komunikatem po jutrzejszym posiedzeniu RPP.

Na rynku złotego w dalszym ciągu utrzymuje się presja podażowa na polską walutę, a kolejne próby wygenerowania korekty wzrostowej w wycenie napotykają opór przy zakresie 4,183-4,188 EUR/PLN. Oczekiwania rynkowe zakładają, iż RPP w ciągu najbliższych miesięcy rozpocznie cykl luzowania monetarnego, obniżając stopy procentowej nawet o 100 pb. (taką ścieżkę monetarną dyskontują notowania kontraktów FRA’s 9x12 miesięcznych).

Jednocześnie reakcja złotego na jutrzejszy komunikat RPP może być ograniczona, ponieważ już w czwartek napłyną informację z posiedzenia EBC, gdzie oczekiwane jest zaprezentowanie programu interwencji EBC na rynku europejskiego długu. Nadzieje na podjęcie zdecydowanych działań na rynku obligacji krajów peryferyjnych podtrzymują aktualnie wycenę bardziej ryzykownych aktywów, w tym walut zaliczanych do koszyka emerging markets.

Z technicznego punktu widzenia złoty pozostaje w konsolidacji 4,14 – 4,20 EUR/PLN czekając na impulsy zarówno z szerokiego rynku (EBC, FED oraz decyzja FTK) jak i dalsze wskazówki dotyczące kształtowania się ścieżki polityki monetarnej w Polsce.

Konrad Ryczko