Zwyczajne walne zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 65,71 mln zł z zysku wypracowanego w 2011 r., co oznacza wypłatę w wysokości 4,41 zł na akcję, podała spółka w komunikacie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło: - dzień prawa do dywidendy : na dzień 14 sierpnia 2012 roku, - dzień wypłaty dywidendy : na dzień 28 sierpnia 2012 roku. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Kogeneracji SA, tj. 14 900 000 szt." - głosi komunikat.

W 2011 roku spółka miała 122,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 137,49 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 98,31 mln zł zysku netto wobec 92,96 mln zł zysku rok wcześniej.