Rok wcześniej ZWZ LC Corp również zdecydowało o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za 2010 w wysokości 28,6 mln zł w całości na kapitał zapasowy.

Spółka miała 61,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 49,56 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 146,74 mln zł wobec 156,20 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 5,12 mln zł zysku netto wobec 16,78 mln zł zysku rok wcześniej.