Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowgo zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2011 r., poinformowała spółka. Dywidenda będzie miała wartość 2,76 zł na akcję.

Spółka przeznaczyła na dywidendę 360,62 mln zł. Termin ustalenia prawa do dywidendy ustalono na dzień 5 lipca 2012 roku a termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2012 roku. W listopadzie ub. r. prezes instytucji podtrzymał politykę dywidendową Handlowego.

Z zysku za 2010 r. wysokości 754,81 mln zł bank wypłacił dywidendę wysokości 747,37 mln zł, tj. 5,72 zł zysku na akcję. Rok wcześniej bank wypłacił dywidendę wysokości 492,6 mln zł z jednostkowego zysku netto wynoszącego 525,2 mln zł, czyli 3,77 zł na jedną akcję.