Spółka przeprowadziła ofertę prywatną o wartości 436 tys. zł.

Ustalono w niej kurs odniesienia na poziomie 0,10 zł. Według niego kapitalizacja firmy wynosi 2,4 mln zł.

Obszar działalności spółki to usługi windykacyjne, a w szczególności usługi windykacji na zlecenie, wykupu portfeli wierzytelności, serwisowania i zarządzania wierzytelnościami oraz usługi prawne dla podmiotów gospodarczych.