"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 156.092.789,88 zł przeznaczyć na: na kapitał zapasowy w wysokości 140.979.430,60 zł; na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej wysokości 15.113.359,28 zł, stanowiących straty spółek przejętych przez Cyfrowy Polsat S.A. tj. M.Punkt Holdings Ltd., mPunkt Polska S.A. oraz mTel Sp. z o.o." - głosi uchwała.

W 2011 roku spółka miała 160,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 258,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2365,93 mln zł wobec 1482,46 mln zł.

Dane nie są w pełni porównywalne ze względu na przejęcie TV Polsat, która jest konsolidowana od kwietnia zeszłego roku.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 156,09 mln zł zysku netto wobec 37,89 mln zł zysku rok wcześniej.