Zwyczajne walne zgromadzenie słoweńskiej firmy farmaceutycznej Krka ma zdecydować 5 lipca o wypłacie 50 mln euro z zysku za 2011 rok na dywidendę, co da 1,5 euro na akcję, wynika z projektów uchwał.

"Zakumulowany zysk za 2011 w kwocie 172.712.532,70 euro ma być rozdysponowany w nastepujący sposób: na dywidendę 50.018.979,00 euro (1,5 euro brutto na akcję); na rezerwę 61.346.776,85 euro; przenieść na nastepny rok 61.346.776,80 euro" - czytamy w projektach uchwał.

Wypłata dywidendy ma nastąpić w ciągu 60 dni od ZWZ, podano również.

Krka Group miała 48,63 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2012 roku wobec 47,95 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 273,55 mln euro wobec 257,96 mln euro rok wcześniej.