Akcjonariusze firmy deweloperskiej Rank Progress uchwalili dywidendę za rok 2011 w wysokości 1,35 zł na jedną akcję, podała spółka w komunikacie po zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

ywidenda została wcześniej wypłacona w ramach zaliczki. "Jednocześnie ZWZ wskazuje, iż mając na względzie fakt, że na podstawie uchwały zarządu z dnia 28 grudnia 2011 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom łączną kwotę 50.145.817,50 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy tj. w kwocie 1,35 zł na jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostaje kwota 0,00 zł na jedną akcję.

Mając na uwadze, iż cała dywidenda została już wypłacona w ramach zaliczki na poczet dywidendy ZWZ postanawia, że nie ustala się dnia dywidendy" - czytamy w uchwale. Rank Progress miał 151,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 90,97 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 45,98 mln zł zysku netto wobec 5,40 mln zł zysku rok wcześniej.