BZ WBK opublikuje wyniki w czwartek, 26 kwietnia. Według prognoz, wynik odsetkowy mógł wynieść od 547 do 551 mln zł, przy konsensusie na poziomie 548 mln zł wobec 495 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu opłat i prowizji mógł sięgnąć od 328 do 333 mln zł, przy konsensusie na poziomie 330 mln zł wobec 339 mln zł w I kw. 2011 r.