Na 30 maja PKN Orlen zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) akcjonariuszy spółki. Podczas tego posiedzenia rozpatrzą oni m.in. projekty uchwał ws. przeznaczenia zysku płockiego koncernu za 2011 r. na kapitał zapasowy oraz zmian w składzie rady nadzorczej.

Jak podał w środę PKN Orlen, wśród projektów uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie akcjonariuszy, jest też propozycja, aby od 1 stycznia 2013 r. mogli oni uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach spółki przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej.

Wprowadzenie takiej możliwości, obejmującej dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu, wymaga wprowadzenia odpowiedniego zapisu do statutu PKN Orlen.

ZWZ PKN Orlen zajmie się również rozpatrzeniem sprawozdania finansowego spółki i wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. Rozpatrzy również uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej płockiego koncernu z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

Propozycja przeznaczenia całego zysku na kapitał zapasowy

Pod koniec marca zarząd płockiego koncernu zaproponował, by zysk spółki za 2011 r. w wysokości ponad 1 mld 386 mln zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. Rekomendacja ta, gdyby została zaakceptowana przez akcjonariuszy, oznaczałaby, że spółka nie wypłaciłby dywidendy za 2011 r.

PKN Orlen wyjaśnił, że stanowisko zarządu spółki w sprawie dywidendy za 2011 r. "wynika z założeń długofalowej strategii rozwoju, przewidującej realizację kluczowych inwestycji w obszarach upstreamu (wydobycia - PAP) i energetyki, które to segmenty będą stanowiły dźwignię dalszego wzrostu wartości grupy Orlen".

W 2010 r. zysk PKN Orlen wyniósł 2 mld 357 mln zł i decyzją akcjonariuszy - w czerwcu 2011 r. - został przeznaczony na kapitał zapasowy.

Obrady ZWZ akcjonariuszy PKN Orlen rozpoczną się w Domu Technika w Płocku 30 maja o godz. 11.