Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa wezwała w niedzielę G20 do szybkiego i skutecznego wdrożenia nowych ram, które mają pomóc najbiedniejszym krajom w osiągnięciu trwałego umorzenia długów, ale dodała, że inne kraje też potrzebują pomocy.

"Niezwykle ważne jest, aby szybko i skutecznie wprowadzić te ramy w życie" - stwierdziła Georgiewa w oświadczeniu wydanym po przemówieniu do przywódców państw G20. "W przyszłości musimy pomóc także krajom nieobjętym tymi ramami w radzeniu sobie z podatnością na zadłużenie, aby ich gospodarki stały się bardziej odporne" - dodała.

Georgiewa oceniła także, że działania G20 mające na celu złagodzenie skutków Covid-19 pomogły zapobiec masowym bankructwom i jeszcze głębszemu kryzysowi.

Ramy redukcji zadłużenia zatwierdzone przez państwa G20 w niedzielę dotyczą 73 krajów, które kwalifikują się do tymczasowego zamrożenia oficjalnych dwustronnych spłat długu. Przywódcy zatwierdzili plan przedłużenia zamrożenia spłat długu przez najbiedniejsze kraje do połowy 2021 r.

Zakończony w niedzielę, dwudniowy szczyt grupy skupiającej szefów państw i rządów 20 najbogatszych krajów świata odbywał się w Rijadzie w formie wideokonferencji. Arabia Saudyjska jest pierwszym krajem arabskim, który został gospodarzem dorocznego szczytu G20.