Nadzieja w tym, że w odpowiedzi na coraz lepsze prognozy dla gospodarki kryteria finansowania przedsiębiorców zostaną poluzowane.
– Boimy się, że w ciągu kilku miesięcy odpisy na należności zagrożone mogą znacząco wzrosnąć. To może spowodować wzrost ostrożności w polityce kredytowej – ostrzega Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. W piątek ZBP zaprezentował raport na temat wyzwań, jakie stoją przed sektorem i gospodarką.
Podwojenie wielkości rezerw kredytowych spowodowałoby według ZBP znaczące pogorszenie wyników sektora bankowego. W połączeniu ze spadkiem portfela kredytowego i obniżką dochodów z odsetek w warunkach rekordowo niskich stóp procentowych i nawet przy niewielkim wzroście dochodów z prowizji skutkowałoby to niemal 10 mld zł straty netto sektora. Po uwzględnieniu dostosowań po stronie kosztowej strata wyniosłaby 7 mld zł. To scenariusz pesymistyczny. Ale nawet w bazowym (wzrost odpisów o 150 proc.) i mniejszym spadku kredytów banki miałyby łącznie niemal 1,8 mld zł strat.