Zbigniew Jagiełło, dotychczasowy prezes PKO Banku Polskiego, został ponownie powołany na szefa tej instytucji przez radę nadzorczą - poinformował bank w środowym komunikacie.

W komunikacie napisano, że Zbigniew Jagiełło jest prezesem zarządu PKO Banku Polskiego od października 2009 roku i był powoływany na kolejne kadencje w 2011, 2014 i 2017 roku. Wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję prezesa zarządu Pioneer Pekao TFI SA. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

Jagiełło to absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA, certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.

W środowym komunikacie bank poinformował, że rada nadzorcza PKO BP powołała również ośmiu wiceprezesów: Rafała Antczaka, Rafała Kozłowskiego, Maksa Kraczkowskiego, Mieczysława Króla, Adama Marciniaka, Piotra Mazura, Jakuba Papierskiego i Jana Emeryka Rościszewskiego.

Reklama