W okresie styczeń - marzec 2020 r. deficyt wyniósł 9,4 mld zł - podało w czwartek Ministerstwo Finansów w informacji o wykonaniu budżetu państwa. Dodało, że w tym czasie dochody wyniosły 96,2 mld zł, tj. 22,1 proc. planu, a wydatki 105,6 mld zł, czyli 24,2 proc.

ak podano, w okresie styczeń - marzec 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,9 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – marzec 2019 r. o ok. 2,7 mld zł.

W komunikacie czytamy, że na wzrost dochodów podatkowych złożyło się to, że dochody z podatków: VAT były wyższe o 5,5 proc. rok do roku (tj. ok. 2,3 mld zł), PIT były niższe o 1,1 proc. rok do roku (tj. ok. 0,1 mld zł), a dochody z CIT były niższe o 6,6 proc. rok do roku, czyli o ok. 0,7 mld zł.

Dodatkowo dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 7,1 proc. rok do roku (tj. ok. 1,1 mld zł), a z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych wzrosły o 1,2 proc. rok do roku (tj. ok. 13,9 mln zł).

"W okresie styczeń - marzec 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 9,6 mld zł i było wyższe o ok. 3,2 mld zł (tj. 50,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2019 r. " - czytamy.

W informacji podano, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2020 r. wyniosło 105,6 mld zł, tj. 24,2 proc. planu.

"W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (94,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 10,8 mld zł, tj. 11,4 proc., głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,9 mld zł), przekazania wyższej dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 0,9 mld zł) oraz w ramach budżetu wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r." - napisano.

Zaznaczono, że wydatki z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE były niższe o 0,9 mld zł, podobnie jak wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 0,3 mld zł r/r