Rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy przewiduje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, który ministerstwo finansów skierowało do konsultacji publicznych.

Projekt nowelizacji ma wprowadzić do polskiego prawa zapisy Dyrektywy 2018/843 z 30 maja 2018 r. Zgodnie z nią, rozszerzona zostanie lista tzw. instytucji obowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Znajdą się na niej przedsiębiorcy zajmujący się obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, a także ich przechowywaniem. Obowiązki dotyczą transakcji o wartości 10 tys. euro.

Dodatkowo obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mają ciążyć nie tylko na biegłych rewidentach, zewnętrznych księgowych oraz doradcach podatkowych, ale również na innych osobach świadczących porady w sprawach podatkowych, ale nie będących doradcami podatkowymi.

Projekt zawiera szereg innych, bardzo szczegółowych regulacji. Uszczegółowione mają zostać definicje, m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy, i zasady stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

Rozszerzony ma zostać zakres gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) statystyk, doprecyzowane zasad przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Pojawić ma się obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku rejestrowania „podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi” i „dostawców kont waluty wirtualnej”.(PAP)