Obroty towarowe handlu zagranicznego między styczniem a listopadem 2019 r. wyniosły w cenach bieżących 934 mld zł w eksporcie oraz 926 mld zł w imporcie - podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to 1,9 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym po 11 miesiącach 2019 r.

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po listopadzie 2019 r. wyniosła 1,9 mld euro - podał Główny Urząd Statystyczny.

W świetle danych GUS obroty towarowe handlu zagranicznego między styczniem a listopadem 2019 r. wyniosły w cenach bieżących 934 mld zł w eksporcie oraz 926 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. wyniosło minus 13,5 mld zł. W porównaniu ze styczniem – listopadem 2018 roku eksport wzrósł o 5,9 proc., a import o 3,5 proc.

Największy udział w polskim eksporcie przypada na kraje rozwinięte – 86,7 proc., w tym na kraje UE przypada 79,9 proc. W imporcie na tę grupę państw przypada 65,5 proc., z czego na kraje unijne przypada 57,8 proc.

Reklama

W analogicznym okresie 2018 r. eksport do państw rozwiniętych wynosił 87,3 proc., z czego na UE przypadło 80,7, a import 66,1 proc., w tym UE 59 proc.

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 0,5 p. proc. i wyniósł 27,7 proc., a w imporcie o 0,7 p. proc. i stanowił 21,9 proc. Dodatnie saldo wyniosło 55,9 mld zł (14,6 mld dol., 13,0 mld euro) wobec 46,3 mld zł (12,9 mld dol., 10,9 mld euro) w analogicznym okresie 2018 r.

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 679,4 mld zł, w tym z UE – 635,8 mld zł, wobec odpowiednio 669,3 mld zł, w tym z UE 629,8 mld zł w analogicznym okresie 2018 r.

Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 4,9 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 1,9 p. proc., Belgii o 1,4 p. proc., Czech o 0,8 p. proc., a Francji o 0,4 p. proc.

Po jedenastu miesiącach 2019 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów: Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Włochy, Francji Włoch, Rosji, USA, Szwecji i Węgiera. Import wzrósł ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Hiszpanii, Holandii, Francji, Włoch oraz Niemiec.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,3 proc. eksportu (w analogicznym okresie 2018 r. 66,8 proc.), a importu ogółem – 63,8 proc. (wobec 64,8 proc. w styczniu – listopadzie 2018 r.).