Dwa podmioty Netwide Invest SA oraz Next Trade Ltd prowadziły działalność bez zezwolenia - podała Komisja Nadzoru Finansowego w poniedziałek w komunikacie.

KNF poinformował o działaniach względem dwóch podmiotów, które naruszyły przepisy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi.

Pierwszy z nich to Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czyli prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF, zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Krajowej.

W drugim przypadku przewodniczący KNF przystąpił do postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu, prowadzącą działalność pod nazwami handlowymi Olympus Market oraz Aspen Holding. Postępowanie jest prowadzone w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Oba podmioty w poniedziałek 23 grudnia 2019 r. Komisja wpisała na listę ostrzeżeń publicznych.