Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie - podał Narodowy Bank Polski w komunikacie po środowym posiedzeniu Rady.

Decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., oraz stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 r., obniżając je o 50 pb.