Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu postanowiła utrzymać stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie; stopa referencyjna procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej - podała Rada w komunikacie.

"Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie" - napisano w komunikacie.

Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.

Ekonomista Pekao Adam Antoniak w środowym komentarzu napisał, że "Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami. Stopa referencyjna wynosi nadal 1,50 proc."

Decyzja ws. stóp procentowych jest zgodna z konsensusem PAP - wszyscy ankietowani wcześniej przez PAP Biznes ekonomiści (20) oczekiwali, że na marcowym posiedzeniu RPP utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych NBP.

Wszyscy ankietowani oczekują także, że stopa referencyjna utrzyma się na poziomie 1,50 proc. do końca 2019 r. Już 19 z nich (miesiąc wcześniej 14) przewiduje stabilizację stóp procentowych do końca 2020 r. Tylko jeden ekonomista spodziewa się podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku (w sumie o 50 pb.).

Spośród ośrodków, które podały prognozy poza 2020 r., trzy prognozują stabilizację stóp procentowych do końca 2021 r. (poprzednio dwa), a cztery nie wykluczają braku zmian stóp procentowych do końca 2022 r. Jeden ośrodek uważa, że kolejnym krokiem RPP - po 2020 r. - mogą być obniżki stóp procentowych.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb.

Konferencja prasowa, na której RPP poda uzasadnienie do swojej decyzji, rozpocznie się o godz. 16.