Powołanie byłej minister finansów Teresy Czerwińskiej w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego było moją inicjatywą - powiedział w środę prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

"Członkowie zarządu pojawiają się w ten sposób, że to prezes występuje z inicjatywą, z propozycją uzupełnienia składu zarządu daną osobą. To jest moja chęć i moja wola osobista" - powiedział prezes NBP.

"Ja kieruję odpowiednie przedłożenie do prezydenta i prezydent mianuje tę osobę, po uzyskaniu zresztą kontrasygnaty premiera. To jest jakby zbiorowe działanie, ale to ja chcę daną osobę w zarządzie, albo nie chcę. Jeśli nie złożę takiej prośby i takiego pomysłu, to ani prezydent ani premier nic w tej sprawie nie mogą zrobić. Tak że to jest moja wola" - dodał.

Szef NBP stwierdził, że pojawiła się okazja by pozyskać do zarządu specjalistę o wysokich kwalifikacjach i jednocześnie z doświadczeniem ministra finansów, więc z niej skorzystał.

Dodał, że jest już ustalił z byłą minister, jaki departament będzie nadzorować, ale - jak powiedział - na razie nie może podać więcej szczegółów.

Glapiński poinformował, że Czerwińska już w czwartek będzie uczestniczyła w posiedzeniu zarządu Narodowego Banku Polskiego. "Będzie współdecydowała, podejmowała już konkretne decyzje" - powiedział szef NBP.

Prezydent Andrzej Duda powołał b. minister finansów Teresę Czerwińską na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego we wtorek. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Czerwińska pełniła dotąd funkcję ministra finansów. Z rządu została odwołana wcześniej we wtorek w ramach rekonstrukcji rządu. Jej następcą w resorcie finansów został dotychczasowy wiceminister i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś.

W skład kierującego działalnością NBP zarządu wchodzą: prezes NBP, jako przewodniczący oraz od 6 do 8 członków Zarządu, w tym dwóch wiceprezesów NBP. Członków Zarządu NBP powołuje i odwołuje prezydent na wniosek prezesa NBP.

Obecnie zarząd NBP tworzą: prezes Adam Glapiński, wiceprezes, pierwszy zastępca prezesa Piotr Wiesiołek, wiceprezes Anna Trzecińska, Andrzej Kaźmierczak, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Samecki, Paweł Szałamacha oraz Teresa Czerwińska.