Koszty waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2019 roku wyniosą ok. 8,4 mld zł - podał resort pracy w ocenie skutków regulacji do projektu ustawy.

"Przedstawione skutki finansowe prezentują dodatkowe koszty ponad koszty waloryzacji ustawowej prognozowanym wskaźnikiem 103,26 proc. Razem z kosztem waloryzacji ustawowej 103,26 proc., łączny koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wraz z gwarancją minimalną 70 zł oraz podniesieniem najniższych świadczeń do 1100 zł wyniesie ok. 8,4 mld zł w 2019 r.. Będzie on wyższy o około 1,583 mld zł niż koszt waloryzacji przy wskaźniku 103,26 proc. bez gwarancji minimalnej podwyżki świadczenia" - napisano.

Rząd informował niedawno, że planuje jednorazowe podwyższenie najniższych rent i emerytur w 2019 roku.

Modyfikacja ma polegać na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

- 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

- 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Ponadto planowane jest zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.