Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

Decyzja ws. stóp procentowych jest zgodna z konsensusem PAP - wszyscy ankietowani wcześniej przez PAP Biznes ekonomiści (20) oczekiwali, że na październikowym posiedzeniu RPP utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych NBP.

13 z 20 ankietowanych przez PAP Biznes ekonomistów prognozuje stabilizację stóp procentowych w Polsce przez cały 2019 r. Pozostali, za wyjątkiem jednego, spodziewają się pierwszej podwyżki w IV kwartale 2019 r.

13 ekonomistów oczekuje, że stopa referencyjna będzie wynosić 1,50 proc. na koniec 2019 r. (o 1 więcej niż poprzednio), sześciu, że będzie to 1,75 proc. (1 głos mniej), a jeden, że 2,00 proc. (bez zmian). Żaden ekonomista nie spodziewa się więcej niż dwóch podwyżek do końca 2019 r.

Osiem z dziesięciu ośrodków, które zdecydowały się przedstawić prognozy w dalszym horyzoncie czasowym, prognozuje, że w I połowie 2020 r. RPP podwyższy stopy procentowe przynajmniej o 25 pb. Dwa z nich uważa, że będzie to kontynuacja cyklu podwyżek rozpoczętego w 2019 r.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb.

Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.

Konferencja prasowa, na której RPP poda uzasadnienie do swojej decyzji rozpocznie się o godz. 16.00.