W wartościach nominalnych, deficyt wyniósł 27.970 mln zł, zaś dług 1.005.688 mln zł.

W kwietniu GUS podał, że deficyt sektora w 2017 r. wyniósł 1,7 proc. PKB, a dług wyniósł 50,6 proc. PKB.

W poniedziałek GUS podał zrewidowane dane - deficyt sektora w 2016 wyniósł 2,2 proc. PKB wobec 2,3 proc. PKB podanych w kwietniu. Bez zmian pozostał odczyt długu sektora w 2016 r. - wyniósł 54,2 proc. PKB.