Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w relacji rdr wyniosła we wrześniu 0,8 proc. wobec 0,9 proc. w sierpniu - podał we wtorek Narodowy Bank Polski.

Wskaźnik CPI podawany przez GUS wyniósł we wrześniu 1,9 proc. rdr.

W relacji rok do roku inflacja:

•po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,9 proc., wobec 2,2 proc. miesiąc wcześniej;

•po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,4 proc., wobec 1,3 miesiąc wcześniej;

•po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,8 proc., wobec 0,9 proc. miesiąc wcześniej;

•tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,8 proc., wobec 1,7 proc. miesiąc wcześniej.

Jak podał NBP, do obniżenia inflacji przyczynił się przede wszystkim spadek dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (o 3,3 pkt. proc., do 12,0 proc. rdr; ujemny efekt bazy) oraz spadek dynamiki cen usług (o 0,3 pkt. proc. do 1,4 proc. rdr; spadek cen usług telekomunikacyjnych).

NBP dodał, że we wrześniu br. wzrosła z kolei dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2 pkt. proc. do 2,3 proc. rdr) oraz nieznacznie towarów nieżywnościowych (o 0,1 pkt. proc. do 0,3 proc. rdr).