Adam Glapiński, prezes NBP, nie widzi powodów do zmian stóp procentowych do 2019 roku. W ocenie prezesa, poziom inwestycji w polskiej gospodarce nie budzi niepokoju. Dodał, że prawdopodobnie tempo wzrostu polskiego PKB osiągnęło najwyższy poziom w obecnym cyklu gospodarczym.

"Uważam, że ta stabilizacja (stóp procentowych - PAP) w tak długim czasie, a mówimy o bardzo długim okresie, jest wielką zaletą polskiej gospodarki, polskiego rynku i to dla przedsiębiorstw i zagranicznych inwestorów. Polska gospodarka jest przewidywalna" - powiedział Glapiński podczas konferencji po posiedzeniu RPP.

"Poziom inwestycji nie budzi żadnego niepokoju. Natomiast, czy tempo wzrostu osiągnęło swój najwyższy pułap w ramach cyklu? Myślę, że tak" - dodał.

Zdaniem prezesa NBP, nie będzie podstaw do podwyższania stóp procentowych do 2019 r.

"Już nie tylko ja, ale też większość analityków, doszła do wniosku, że podwyżkę stóp procentowych do końca 2019 roku trudno przewidzieć. W moim przekonaniu nie będzie podstaw do podwyższania stóp procentowych" - powiedział.

"Z inwestycjami nie jest do końca jasne - dyskutowaliśmy o tym i skierujemy list do GUS. Co do wskaźnika wzrostu inflacji, zaskakujące są dla nas niektóre wyniki badań i musimy to głębiej zanalizować" - dodał.

Na pytanie, czy jego zdaniem stopy procentowe mogą pozostać niezmienione do 2020 roku, Glapiński odpowiedział: "Gdybym snuł prywatne rozważania (...) dla mnie jest to prawdopodobne, że i w 2020 roku to się utrzyma. Trzymam się natomiast projekcji NBP (...) i tego co ona pokazuje"