Obecna sytuacja makroekonomiczna nie uzasadnia zwiększania wydatków z budżetu państwa, szczególnie sztywnych, gdyż za 2 lata mogłoby to skutkować cięciami wydatkowymi – powiedział we wtorek Tomasz Robaczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w trakcie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.

„To wcale nie jest, z punktu widzenia długoterminowej polityki makroekonomicznej, dobry moment (...) na zwiększanie wydatków z budżetu państwa, w szczególności wydatków sztywnych, które obecnie wynoszą ok. 83 proc. w budżecie. Każdy wydatek sztywny uwzględniony w dobrej sytuacji makroekonomicznej przełoży się za 2 lata na dramatyczny moment w budżecie, kiedy trzeba będzie ciąć chociażby wydatki inwestycyjne, w sytuacji, gdybyśmy w dobrej sytuacji gospodarczej za bardzo dopuścili do zwiększania wydatków. W tym sensie reguła wydatkowa (...) działa pozytywnie dla długookresowej kondycji finansów publicznych. (...) Dobra sytuacja gospodarcza nie oznacza poszerzenia pola do wzrostu wydatków” – powiedział.

„Nie jesteśmy obecnie w stanie zmienić stawki VAT” – dodał.