"Ocena znaczenia systemowego uzyskana przez Alior Bank S.A. jest podstawą do tego, by na bank nałożyć bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [...]" - czytamy w  komunikacie. 

Ostateczna decyzja zostanie wydana przez KNF po zajęciu stanowiska przez KSF. O zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji w sprawie identyfikacji Alior Banku S.A. jako innej instytucji systemowo ważnej oraz nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, bank poinformuje w odrębnym raporcie, podano także. 

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.