"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński postanawia zysk netto spółki za 2017 rok w kwocie 23 591 094,53 zł, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.