Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia notowań czterech spółek: Graviton Capital, Indygotech Minerals, Lark.pl oraz Ursusa, które nie opublikowały raportów finansowych za 2017 r. lub opublikowały raporty niekompletne, podała Komisja.

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu, od dnia 4 maja 2018 r., akcjami spółek: Graviton Capital SA, Indygotech Minerals SA, Lark.pl SA, Ursus SA z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2017 lub nieprzekazania kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2017, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z § 79 ust. 7 rozporządzenia ministra finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, przypomniano.

"Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym" - podsumowano.