Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w marcu 2018 roku w stosunku do lutowego pomiaru o 7,3 pkt. do 29,6 pkt. - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS. Za zwyżką stoi wzrost wskaźnika ocen bieżących, szczególnie w obszarze kredytów inwestycyjnych i obrotowych przedsiębiorstw, a także kredytów mieszkaniowych.

Wskaźnik ocen wyniósł w marcu 24,7 pkt., czyli w porównaniu do lutowego odczytu wzrósł o 12,3 pkt., a wskaźnik prognoz był wyższy o 2,3 pkt. i wyniósł 34,4 pkt.

"W marcu wzrosła aktywność zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych na rynku depozytowym. Odnotowano także wzrost aktywności klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców na rynku kredytowym” - powiedział Marcin Idzik z Kantar TNS.

"Odnotowaliśmy wzrost aktywności na rynku usług bankowych, obecnie widzimy efekty wcześniejszych przewidywań w zachowaniu klientów. Zdecydowaną i największa poprawę odnotowaliśmy na rynku kredytów dla przedsiębiorstw zarówno inwestycyjnych, jak i obrotowych, gdzie indeksy ocen odnotowały wzrost o około 20 punktów” - dodał.

Wskaźnik prognoz w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł w marcu 65 pkt., czyli wzrósł w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2 pkt., a wskaźnik oceny dla tego segmentu wyniósł 32 pkt., czyli wzrósł o 14 pkt.

Wskaźnik prognoz dla kredytów konsumpcyjnych wyniósł 64 pkt., czyli spadł o 1 pkt. względem zeszłego miesiąca. Prognozy w zakresie kredytów mieszkaniowych wyniosły 66 pkt., czyli o 4 pkt. więcej niż w lutym.

Wskaźnik prognoz dla kredytów podmiotów gospodarczych w marcu wyniósł 28 pkt., czyli spadł o 2 pkt. Wskaźnik ocen zanotował 12 pkt., co oznacza, że wzrósł 9 pkt.

Sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wyniosła 29 pkt., czyli spadła o 8 pkt. mdm, a prognoza dla przedsiębiorstw wyniosła 30 pkt., czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2 pkt.