Relacja długu publicznego do PKB na koniec 2017 roku spadła o ponad 2 pkt proc. wobec zakładanych wcześniej 51,7 proc. PKB - podał resort finansów w stanowisku rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

"W przyjętej przez rząd we wrześniu „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2018-2021” założone zostało obniżenie relacji państwowego długu publicznego do PKB z 51,9 proc. w 2016 r. do 46,2 proc. w 2021 r., czyli o 5 pkt proc. w ciągu 5 lat. Już teraz wiadomo, że prognozowany na koniec 2017 r. poziom 51,7 proc. (tj. spadek o 0,2 pkt proc.) okazał się zbyt konserwatywny" - napisano.

"Wstępne szacunki zakładają, że spadek relacji długu publicznego do PKB w 2017 r. był znacznie większy niż pierwotnie zakładany – o ponad 2 pkt proc. w ciągu zaledwie jednego roku (pełne dane dostępne będą pod koniec marca br.)" - dodano.