Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 11,68 mld zł w okresie styczeń-październik 2017 r. i był niższy o 3,9 proc. w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wynik z odsetek wzrósł o 11% do 35,22 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 11,48 mld zł i był o 8,6% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności bankowej wzrósł o 1,7% r/r do 51,24 mld zł na koniec października 2017 r.

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 0,6% w skali roku do 15,85 mld zł.

Reklama

Koszty działalności banków wzrosły o 1,8% r/r do 26,87 mld zł w okresie styczeń-październik.

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 5,17 mld zł, co oznacza wzrost o 4,8% w skali roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,65% na koniec września 2017 r. (wobec 17,72% na koniec 2016 r.), a współczynnik kapitału Tier 1 - 17,22% (wobec 16,14% na koniec 2016 r.).