Tym samym stopa referencyjna pozostanie w wysokości 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

NBP podał też w komunikacie, że wysokość oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej od 1 stycznia 2018 roku wynosi 0,5 proc.

Ostatni raz RPP obniżyła stopy procentowe w marcu 2015 roku, obcinając wtedy wszystkie o 50 punktów bazowych.