W krótkim terminie mocniejszy USD może powodować osłabienie się PLN - oceniają ekonomiści. Dodają, że w najbliższych tygodniach presja na wzrost rentowności SPW utrzyma się. W rozpoczynają się tygodniu istotny dla rynku będzie komunikat po posiedzeniu RPP, szczególnie w kontekście mocnych odczytów inflacji za IX.

W KRÓTKIM TERMINIE PLN MOŻE TRACIĆ

"Zaskakująco wysoki szacunek inflacji we wrześniu tylko krótkoterminowo ograniczył słabość złotego. Nie wykluczamy ponownego osłabienia kursu i ruchu w stronę 4,35/EUR w krótkim terminie, gdyby mocniejszy dolar podtrzymywał presję na wyceny walut na rynkach wschodzących" - uważają ekonomiści Banku Pekao.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 2,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4 proc. Z kolei ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły rdr o 2,0 proc., zaś mdm wzrosły o 0,2 proc.

Zdaniem Moniki Kurtek, głównej ekonomistki Banku Pocztowego, złoty może być notowany w poniedziałek w przedziale 4,30-4,32.

"W Polsce wpływ na notowania PLN mają przede wszystkim nastroje globalne, ale także piątkowy wstępny odczyt wrześniowej inflacji, sporo wyższy od oczekiwań rynkowych, wpłynął na wartość złotego. Wyższa inflacja może bowiem skłonić RPP do zaostrzenia dotychczasowej bardzo +gołębiej+ retoryki. Kurs EUR-PLN rozpocznie październik prawdopodobnie w przedziale 4,30-4,32" - napisała w nocie ekonomistka.

PRESJA NA WZROST RENTOWNOŚCI SPW

"Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach presja na wzrost rentowności polskich obligacji utrzyma się. Chyba jedynym argumentem przeciwko takiemu scenariuszowi byłby umiarkowany globalny wzrost awersji do ryzyka na skutek pogłębienia kryzysu wokół półwyspu koreańskiego (zbyt silny wzrost ryzyka z kolei doprowadziłby Również do przeceny obligacji na emerging markets)" - napisali w raporcie ekonomiści PKO BP.

Ich zdaniem, w kierunku wzrostu krzywych dochodowości może oddziaływać też wzrost podaży na krajowym rynku pierwotnym.

"Szacunki odnośnie wartości podaży obligacji prezentowane w Raporcie specjalnym z 28 września pozostają aktualne – w tym kwartale Ministerstwo Finansów najprawdopodobniej sprzeda obligacje o łącznej wartości ok. 25 mld PLN, a przy założeniu dalszej poprawy sytuacji budżetu podaż mogłaby spaść nawet do 20 mld PLN (będzie to jednak zapewne sporym wyzwaniem)" - napisano.

"Według piątkowego komunikatu MF na aukcjach regularnych wyemitowane zostaną papiery o łącznej wartości 8-16 mld PLN, a dodatkowo mogą zostać zorganizowane trzy aukcje zamiany. Przyjmując, że na każdej aukcji zamiany resort finansów sprzeda papiery za średnio 5 mld PLN, to daje nam to dodatkową podaż w wysokości 15 mld PLN" - dodano.

Z kolei ekonomiści Banku Pekao spodziewają się, że na wzrost rentowności SPW będzie miało wpływ oczekiwanie na podwyżki stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną.

"Plan podaży SPW na czwarty kwartał br. okazał się skromniejszy, niż oczekiwano. Może to jeden z argumentów ograniczających presję na osłabienie obligacji w najbliższym czasie. Niemniej jednak wyższe ryzyko szybszej normalizacji stóp Fed podtrzyma tendencję wzrostową rentowności. W najbliższym tygodniu oczekujemy wahań rentowności w przedziałach 1,70- 1,75 proc. (2Y), 2,65-2,80 proc. (5Y) oraz 3,35-3,50 proc. (10Y)" - oceniają eksperci.

poniedziałek piątek piątek
9.20 16.20 9.30
EUR/PLN 4,3089 4,3043 4,3117
USD/PLN 3,6672 3,6473 3,6564
CHF/PLN 3,7759 3,7578 3,7632
EUR/USD 1,175 1,1801 1,1792
DS1019 1,74 1,73 1,69
WS0922 2,71 2,69 2,66
DS0727 3,38 3,36 3,35

TYDZIEŃ NA FX/FI: DECYZJA RPP

W rozpoczynającym się tygodniu istotnym dla rynku będzie środowy komunikat po zakończeniu posiedzenia Rady Polityki Pobieżnej. Rynek nie spodziewa się zmiany poziomu stóp procentowych, jednak inwestorzy z uwagą będzie przysługiwać się komentarzom członków RPP.

"Kluczowe w przypadku RPP będą potencjalne komentarze prezesa NBP dotyczące rosnącej inflacji. Nie wykluczone jednak, że Rada powstrzyma się z wypowiedziami na temat rosnących realnych stóp procentowych do listopadowego posiedzenia, gdy zapozna się z najnowszą projekcją CPI i PKB" - ocenili ekonomiści Banku Millennium.

Z kolei zdaniem ekspertów z Banku Pekao, wyższe odczyty inflacji za wrzesień nie skłonią RPP do znaczącej zmiany retoryki na najbliższym posiedzeniu.

"Oczekujemy, że RPP utrzyma stopy procentowe bez zmian (stopa referencyjna nadal na poziomie 1,50 proc.) i podtrzyma gołębią retorykę, sugerując brak zmian w polityce pieniężnej do końca 2018 r. Podczas konferencji prasowej najprawdopodobniej wśród ryzyk dla takiego scenariusza monetarnego zostanie poruszona kwestia rosnących napięć na rynku pracy i potencjalnej presji inflacyjnej ze strony wzrostu płac. Zwłaszcza w kontekście wyższego od oczekiwań odczytu inflacji we wrześniu" - napisali w poniedziałkowym raporcie.

Ponadto, z danych makro w poniedziałek na rynku pojawił się już finalny odczyt indeksu PMI za wrzesień.

Wskaźnik PMI dla Polski we wrześniu wzrósł do 53,7 pkt. z 52,5 pkt. w sierpniu i wobec prognozy 53,0 pkt. - podała firma Markit, która bada koniunkturę.