Udział Niemiec w polskim eksporcie spadł po czerwcu o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. i wyniósł 27,2 proc., a w imporcie spadł o 0,7 pkt. proc. i stanowił 22,8 proc. - podał GUS.

Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):

I-VI 2016 I-VI 2017
1 Niemcy 27,3 27,2
2 Czechy 6,7 6,4
3 Wlk. Brytania 6,5 6,4
4 Francja 5,9 5,6
5 Włochy 5,0 5,0
6 Holandia 4,3 4,4
7 Rosja 2,7 2,9
8 Szwecja 2,9 2,8
9 USA 2,4 2,7
10 Węgry 2,6 2,7

Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):

I-VI 2016 I-VI 2017
1 Niemcy 23,5 22,8
2 Chiny 11,6 11,8
3 Rosja 5,6 6,5
4 Włochy 5,7 5,2
5 Francja 4,2 3,9
6 Holandia 3,8 3,9
7 Czechy 3,6 3,7
8 USA 2,8 2,9
9 Belgia 2,6 2,7
10 Wlk. Brytania 2,6 2,3