Wszystko wskazuje na to, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (General Government) będzie w 2017 roku „dużo" mniejszy niż zakładane 2,9 proc. PKB – wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Piotra Nowaka.

„Deficyt w zeszłym roku był dosyć niski, budżet teraz też wydaje się, że na chwilę obecną jest zbilansowany, więc deficyt - wszystko na to wskazuje - nie będzie 2,9 (proc. PKB – PAP) tylko dużo mniejszy” – powiedział w poniedziałek na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Nowak.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 rząd założył, że w 2017 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (sektora General Government) wyniesie 2,9 proc. PKB, a w 2018 r. spadnie do 2,5 proc. PKB.

Z danych GUS wynika, że w 2016 r. deficyt wyniósł 2,4 proc. PKB.