Fitch Ratings uważa sprzedaż przez Unicredit 32,8% akcji Banku Pekao na rzecz konsorcjum Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) za neutralną dla ratingów podmiotu (IDR), ale prawdopodobnie negatywną dla ratingu wsparcia banku, podała agencja.

"Ratingi Pekao na poziomie 'A-' z perspektywą stabilną są wspierane przez niezmienną siłę banku i dlatego oczekiwana zmiana własności nie miałaby na nią wpływu. Jednakże, byłyby wrażliwe na wyraźne osłabienie pozycji kapitałowej Pekao lub znaczący wzrost apetytu na ryzyko" - czytamy w komunikacie.

Po potwierdzeniu, że PZU i PFR prowadzą rozmowy na temat zakupu akcji banku, raport wsparcia Pekao na poziomie 2 został w listopadzie br. umieszczony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, przypomniano.

Jak wówczas podał Fitch, umieszczenie ratingu wsparcia na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym odzwierciedla potencjalną sprzedaż banku i przewidywanie agencji, że w jej wyniku, nowi akcjonariusze po przejęciu kontroli mogą mieć mniejszą zdolność oraz skłonność do udzielenia bankowi nadzwyczajnej pomocy, niż to ma miejsce obecnie.

PZU i PFR podpisali wczoraj z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł.