Finanse | Wiadomości

18 marca 2019 r.

W obecnym stanie prawnym jedną z głównych determinant powiązania osobowego pozostaje obok formalnej (określonej progiem co najmniej 25 proc. bezpośrednich lub pośrednich praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających) również faktyczna zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej.

Dokumentacja cen transferowych: Kiedy uwzględniać transakcje z osobami funkcyjnymi?18 marca 2019 r.

W rezultacie restrykcyjnego i profiskalnego podejścia organów podatkowych co do konieczności dokumentowania wynagrodzeń wypłacanych przez podatnika m.in. członkom zarządu czy rady nadzorczej zrodzić się może potrzeba rewizji kompletności dokumentacji podatkowej sporządzonej za 2017 i 2018 r. A zmiany wprowadzone od stycznia tego roku mogą niestety tylko utwierdzić urzędników o słuszności obranego przez nich kierunku wykładni

15 marca 2019 r.

Szef domu maklerskiego: Spekulacja nie jest zła [WYWIAD]15 marca 2019 r.

Ludzie inwestują w rynki, które znają. Stąd rynek rodzimy zawsze będzie atrakcyjniejszy. Więc to nie jest tak, że dostęp do giełd amerykańskich osłabia GPW – choć na tej samej platformie można kupić zarówno akcje KGHM, jak i Apple’a. - mówi w wywiadzie dla DGP Omar Arnaout szef domu maklerskiego X-Trade Brokers specjalizującego się w rynku walutowym.

6 marca 2019 r.

pieniądze1

Kurs złotego powinien pozostać stabilny w oczekiwaniu na decyzję RPP6 marca 2019 r.

Środowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego, po tym jak we wtorek osłabił się on do dolara, umocnił do szwajcarskiego i pomimo sporych dziennych wahań pozostał on stabilny w relacji do euro i funta. O godzinie 09:35 kurs EUR/PLN testował poziom 4,30 zł, USD/PLN 3,8033 zł, CHF/PLN 3,7860 zł, a GBP/PLN równo 5 zł.

25 lutego 2019 r.

Premier Mateusz Morawiecki

Pierwszy biznesmen Rzeczypospolitej. Premier będzie mógł jeszcze więcej na rynku kapitałowym25 lutego 2019 r.

Prezes Rady Ministrów będzie mógł jeszcze więcej na rynku kapitałowym. To clou przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W założeniu rządu ma służyć ona usunięciu „wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, doprecyzowania niektórych jej przepisów oraz uzupełnienia o nowe rozwiązania w celu uporządkowania kompetencji i zadań organów administracji rządowej”. Co to oznacza w praktyce?

Polecane

Polecane