Wiadomości ze spółek

30 października 2018 r.

spotkanie wspólników; zebranie akcjonariuszy

Rząd łata k.s.h. Wierzyciele będą mogli poczuć się bezpieczniej30 października 2018 r.

Jeśli okaże się, że spółka poniosła stratę zamiast prognozowanych zysków, to wspólnicy będą mieli obowiązek zwrócić zaliczki na poczet dywidendy. Z kolei po podziale spółki, zarówno ona, jak i wyłoniona z niej spółka córka będą solidarnie odpowiadać za długi przez trzy lata. Kodeks spółek handlowych czekają zmiany. I to poważne