Finanse | Wiadomości

14 sierpnia 2017 r.

W Europie najmocniej z rana zyskuje sektor finansowy i nieruchomości.

Wzrostowy początek tygodnia na giełdach w Europie14 sierpnia 2017 r.

Giełdy na Starym Kontynencie rozpoczynają tydzień od wzrostów. Na rynki wraca większa skłonność do ryzyka, choć napięcia geopolityczne pozostają na podwyższonym poziomie. Przed południem z eurolandu napłyną dane o produkcji przemysłowej.

14 sierpnia 2017 r.

Sierant: Wakacyjny konkurs wiedzy o spółkach publicznych14 sierpnia 2017 r.

W notowanej na rynku NewConnect spółce Novina (debiutowała w 2012 r. jako Baby, później zmieniła nazwę na Goldwyn Capital) w ostatnim dniu czerwca odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy. Porządek obrad klasyczny: przyjęcie sprawozdań, udzielenie absolutoriów, pokrycie straty i dalsze istnienie spółki. Walne zaczyna obradować, przyjmuje porządek obrad oraz zatwierdza sprawozdanie zarządu. Kiedy zaczęto procedować nad sprawozdaniem finansowym, okazało się, że spółka do raportu okresowego nie załączyła sprawozdania. Pod nazwą pliku „sprawozdanie finansowe” powtórzono opinię i raport biegłego. W związku z tym przewodniczący walnego ogłosił przerwę do 10 lipca. Pierwsze pytanie: co wydarzyło się po przerwie?

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama