Spółki z indeksów podstawowych

Indeks giełdowy / krajWartośćZmiana %Data aktualizacji

zobacz więcej

Wiadomości ze spółek

25 kwietnia 2017 r.

Surowiec, który PGNiG dostarczy do ukraińskiej ERU Trading, zostanie przeznaczony na potrzeby własne Ukrtransgaz.

PGNiG dostarczy gaz na Ukrainę25 kwietnia 2017 r.

ERU Trading we współpracy z PGNiG dostarczy w 2017 roku 218 mln m sześc. gazu z Polski do ukraińskiego operatora sieci przesyłowych i magazynów Ukrtransgaz - podało PGNiG w komunikacie.

25 kwietnia 2017 r.

Najbardziej wzrost kar odczują członkowie zarządów.

Srogie kary od KNF dla nieuczciwych prezesów spółek giełdowych25 kwietnia 2017 r.

ZMIANA PRAWA: 6 maja wejdą w życie przepisy wprowadzające nowe, znacznie zwiększone sankcje za nieprawidłowe raportowanie przez spółki publiczne. To pokłosie unijnego rozporządzenia MAR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku; Dz.Urz. UE z 2014 r. L 173, s. 1). Mimo że obowiązuje ono już od lipca 2016 r., to polskie przepisy do tej pory nie były do niego w pełni dostosowane. Wprowadzając sankcje, ustawodawca wyposaża Komisję Nadzoru Finansowego w znacznie lepsze narzędzia do walki z nadużyciami. KNF zapowiada, że nie zawaha się użyć sankcji wprowadzonych w nowych przepisach. Oręż ten może uderzyć zarówno w emitentów, jak i indywidualnie w członków ich zarządów i rad nadzorczych.

13 kwietnia 2017 r.

W czwartek WIG 20 zyskał 0,88 proc., indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 0,54 proc., a grupujący średnie spółki mWIG 40 poszedł w dół o 0,06 proc. Obroty na rynku wyniosły 718,2 mln zł, z czego 525,8 mln zł wygenerowały blue chipy.

WIG 20 kończy sesję na plusie. Kurs PKN Orlen na historycznych szczytach13 kwietnia 2017 r.

Ostatnią przedświąteczną sesję WIG 20 i WIG zakończyły na plusach, lekko spadł natomiast mWIG 40. Na historycznych szczytach znalazł się kurs PKN Orlenu - Moody's podwyższyła rating dla koncernu paliwowego do Baa2 z Baa3 z perspektywą stabilną. Wzrostami wśród blue chipów wyróżniły się też spółki energetyczne i surowcowe.

13 kwietnia 2017 r.

Minister Energii przejął nadzór nad miedziową spółką w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa.

Wiceminister Tobiszowski będzie nadzorował KGHM13 kwietnia 2017 r.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski potwierdził w czwartek, że sprawowany od niedawna przez resort energii nadzór właścicielski nad KGHM Polska Miedź znalazł się w jego zakresie obowiązków. Na maj zaplanowano robocze spotkanie wiceministra z prezesem spółki.

28 marca 2017 r.

Jedną z proponowanych w dyrektywie nowości jest wprowadzenie obowiązku zatwierdzania polityki wynagradzania kadry dyrektorskiej spółki (notowanej na rynku regulowanym) przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Drobni akcjonariusze pod unijnym parasolem28 marca 2017 r.

ZMIANA PRAWA: Unia Europejska chce, aby akcjonariusze mniejszościowi mieli więcej praw i byli lepiej chronieni. Dlatego proponuje m.in. wprowadzenie większej przejrzystości w zasadach ustalania wynagrodzeń dla dyrektorów, większej transparentności w działaniach spółki i działalności pośredników, pełną identyfikację akcjonariuszy. To tylko część propozycji zawartych w projekcie nowelizacji dyrektywy 2007/36/WE z 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.Urz. UE z 2007 r. L 184, s. 17) oraz dyrektywy 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych [...] (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 182, s. 19). W marcu rezolucję w tej sprawie przyjął Parlament Europejski. Bezpośrednim impulsem do stworzenia nowego prawa był kryzys finansowy, który w ocenie parlamentarzystów spowodowany został m.in. przez to, że w wielu spółkach akcjonariusze skupili się na krótkodystansowym zaangażowaniu w firmę. Spekulanci nie identyfikowali się ze spółką i w momencie kryzysu wyprzedawali akcje, co prowadziło do dodatkowego pogorszenia jej sytuacji. – Proponowane zmiany mają ułatwić drobnym inwestorom realizację uprawnień korporacyjnych, a jednocześnie zwiększą transparentność działań profesjonalistów działających na rynku kapitałowym – oceniają eksperci. Ich zdaniem kierunek zmian jest dobry. Kluczowa będzie transpozycja przepisów przez państwa członkowskie i rzeczywiste egzekwowanie wymogów transparentności od uczestników rynku. Stanowisko parlamentu zostanie teraz przekazane Radzie UE. Jeśli przyjmie ona dokument, Polska będzie miała 24 miesiące na wdrożenie nowych przepisów w życie. Przedstawiamy najważniejsze proponowane zmiany.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama