Wiadomości ze spółek

18 września 2018 r.

Wątpliwości może natomiast budzić obowiązek wykonywania analiz przedrealizacyjnych w przypadku każdego projektu PPP.

Nowelizacja, która uwzględnia specyfikę PPP18 września 2018 r.

 Jutrzejsze wejście w życie większości przepisów nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1693) to niewątpliwie bardzo pozytywne wydarzenie. Akt, nad którym pracowały wspólnie wszystkie zainteresowane strony – zarówno podmioty publiczne, prywatne, jak i instytucje finansujące – wprowadza rozwiązania oczekiwane przez rynek od wielu lat.

6 września 2018 r.

Łatwiej będzie skonfiskować majątek przedsiębiorstwa w całości bądź w sporej części wykorzystywanego do nielegalnej działalności lub ukrywania osiągniętych z niej zysków

Koncepcja karania spółek doszlifowana6 września 2018 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało nową wersję projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która ma umożliwić skuteczniejsze ściganie spółek uwikłanych w poważną przestępczość. Propozycje MS czeka teraz kolejna tura uzgodnień międzyresortowych. Zmiany wprowadzone po pierwszym etapie wewnętrznych konsultacji mają głównie charakter doprecyzowujący. Dotyczy to zwłaszcza warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby na podejrzaną firmę można było nałożyć karę finansową.

29 sierpnia 2018 r.

WIG20 spadł na zamknięciu o 0,41 proc. do 2.380,68 pkt. Sześć z poprzednich siedmiu sesji zakończyło się zwyżką indeksu, który w tym czasie zyskał 7,8 proc.

GPW: WIG20 w dół. Tauron na historycznych minimach29 sierpnia 2018 r.

WIG20 zakończył środową sesję spadkiem, a zniżkom w indeksie przewodził Tauron. Liderem wzrostów wśród blue chipów był Eurocash po publikacji wyników półrocznych. Na szerokim rynku silnie zniżkował Medicalgorithmics, którego zysk w II kwartale był niższy od konsensusu.