Wiadomości ze spółek

25 maja 2018 r.

Zbigniew Ziobro

Kary dla firm sięgające 30 mln zł? Takie jest założenie projektu o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych25 maja 2018 r.

Projekt ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych ma pozwolić nakładać na firmy wysokie kary finansowe, sięgające 30 mln zł - poinformował wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Według szefa resortu Zbigniew Ziobry, w szczególnych przypadkach, kary mogłyby sięgać 50 mln zł.

21 maja 2018 r.

Tak silnego wzrostu wynagrodzeń w czasie obecnej ekspansji gospodarki jeszcze nie było.

Rynki finansowe w skrócie21 maja 2018 r.

Płace w górę. Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw była w kwietniu o 7,8 proc. większa niż rok wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny.

14 maja 2018 r.

Wśród firm spoza sektora finansowego uwagę zwraca Eurocash, największy hurtowy sprzedawca artykułów pierwszej potrzeby.

Sezon raportów wystartował bez rewelacji: Mimo wzrostu gospodarczego giełdowe spółki mają problemy ze zwiększaniem zysków14 maja 2018 r.

Z publikacją raportów finansowych za pierwszy kwartał notowane na warszawskiej giełdzie firmy specjalnie się nie spieszą. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych i Europie zaraportowało już odpowiednio ponad 80 i ponad 70 proc. spółek, w Polsce inwestorzy poznali dotychczas wyniki 58 z przeszło 400 krajowych przedsiębiorstw notowanych na głównym rynku warszawskiej giełdy. W szczególności w Stanach Zjednoczonych wyniki były bardzo korzystne. Przychody spółek wzrosły w ciągu roku o 9 proc., a dwie trzecie firm zanotowało w tej kategorii wynik lepszy od oczekiwań analityków. Zysk na akcję w amerykańskich przedsiębiorstwach wzrósł o 24 proc. Lepsze od prognoz ekspertów dane opublikowało 74 proc. spółek.

1 maja 2018 r.

Z przygotowanej likwidacji mogą skorzystać osoby bliskie dłużnikowi, wymienione przez ustawodawcę w art. 128 ust. 1 pu

Przygotowana likwidacja: Jak to działa?1 maja 2018 r.

Choć instytucja przygotowanej likwidacji (pre-pack) istnieje w polskim porządku prawnym od ponad dwóch lat, niewypłacalni przedsiębiorcy wciąż nie wykorzystują wszystkich jej zalet. Często nie są świadomi tego, że nie każde zadłużone przedsiębiorstwo musi zakończyć swój byt prawny w wyniku postępowania upadłościowego. Dzięki przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwo kontynuuje swoją działalność, a wierzyciele zostają zaspokojeni w wyższym stopniu i szybciej niż wskutek klasycznej upadłości.

28 kwietnia 2018 r.

Już na początku trzeba zastrzec, że spółka cywilna jest umową, nie zaś osobą prawną, choć może być płatnikiem.

Odpowiedzialność za długi składkowe nie zależy od wielkości udziałów w spółce cywilnej 28 kwietnia 2018 r.

Od kilku lat prowadzę ze wspólnikiem spółkę cywilną, w której mam tylko 10 proc. udziałów. Ostatnio otrzymałem decyzję, którą ZUS przeniósł na mnie odpowiedzialność za składki. Okazało się, że mamy zaległości w opłacie składek za pracowników. W uzasadnieniu decyzji podano, że dłużnikiem jest spółka, a egzekucja wobec niej jest w toku. ZUS podjął więc czynności wobec mnie, mimo że mam tylko 10 proc. udziałów. Skoro egzekucja wobec spółki jeszcze się nie zakończyła, to czy ZUS mógł wydać decyzję? Dlaczego mam odpowiadać za całe zadłużenie, a nie tylko za 10 proc.?