Wiadomości z giełdy

19 czerwca 2018 r.

Po wybuchu 10 lat temu kryzysu finansowego okazało się, że duża część stóp rynku międzybankowego na świecie była podatna na manipulacje.

WIBOR do pilnej zmiany19 czerwca 2018 r.

„Transakcyjność” naszych stóp procentowych odróżniała je na plus od podatnego na manipulacje LIBOR-u. Tylko że tej transakcyjności nie ma.

11 czerwca 2018 r.

Sierant: Giełdowe prawo Kopernika11 czerwca 2018 r.

Akcje spółki AAT Holding zadebiutowały na giełdzie na początku stycznia 2016 r. W przeprowadzonej we wrześniu 2015 r. ofercie publicznej spółka nie emitowała nowych akcji, nie pozyskała więc środków na rozwój. Nie pozyskała, bo ich nie potrzebowała. Oferta polegała na sprzedaży 2,4 mln akcji przez inwestora portfelowego AAT Sweden Holding II AB, który kończył swoją inwestycję. Pałeczkę przejęli inwestorzy indywidualni i instytucjonalni. Po przeprowadzonej ofercie AAT Sweden nie miał żadnych akcji, a inwestorzy giełdowi – prawie 30 proc. kapitału. Pozostałe akcje miała spółka Lock Syndication SCA z Luksemburga.

10 czerwca 2018 r.

Katalog zdarzeń o charakterze gospodarczym, który zniknął z rozporządzenia, obejmował m.in. takie wydarzenia jak: nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości, zawarcie znaczącej umowy, udzielenie poręczenia kredytu lub pożyczki, jeżeli ich wartość stanowi równowartość co najmniej 10 proc. kapitałów własnych emitenta, podjęcie decyzji o zamiarze podziału czy przekształcenia.

Polskie prawo dla emitentów jest już dostosowane do rozporządzenia MAR 10 czerwca 2018 r.

Chociaż rozporządzenie MAR weszło w życie prawie dwa lata temu, przez cały ten okres emitenci znajdowali się w okresie przejściowym. W krajowym porządku prawnym funkcjonowały bowiem przepisy niezgodne z rozporządzeniem MAR (stosowanym bezpośrednio), co budziło wiele wątpliwości. Stopniowo jednak polskie regulacje były dostosowywane do unijnych. A ostatnim etapem tego procesu jest przyjęcie nowego rozporządzenia ministra finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów (Dz.U. poz. 757). Weszło ono w życie 30 kwietnia 2018 r. i zastąpiło dotychczasowe. Chociaż większość wprowadzonych zmian ma charakter porządkujący, są też nowe obowiązki. Jedną z nowości jest w szczególności obowiązek obszernego informowania o funkcjonowaniu komitetu audytu.

4 czerwca 2018 r.

Każdy, kto gra na giełdzie, zna uczucie bezsilności związane z zakupem akcji spółki z silnymi fundamentami i dużym potencjałem wzrostu, których sytuacja finansowa systematycznie się poprawia, a notowania za nic nie chcą rosnąć

Sierant: Giełda jako "Familiada"4 czerwca 2018 r.

Jak sądzę, wróciliście państwo z krótkiego urlopu i potrzebują czegoś na rozruszanie szarych komórek. Czyli formy łatwej, lekkiej i przyjemnej. Nie będę dziś opisywał kolejnych nowelizacji do kolejnych standardów rachunkowości czy zanudzał dywagacjami na temat wartości godziwej. Dziś przedstawię związki giełdy z... teleturniejami.