Po poniedziałkowej decyzji do 239 wzrosła liczba powiązanych z syryjskim reżimem osób, na które UE nałożyła sankcje w formie zakazu podróżowania do państw unijnych oraz zamrożenia aktywów.

Restrykcje dotyczą tych, którzy odpowiadają za represje, osiągają korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspierają go albo są z takimi osobami powiązani. UE zamroziła także aktywa 67 podmiotów związanych z reżimem syryjskim bądź go wspierających.

Poza sankcjami wizowymi i finansowymi wobec reżimu syryjskiego i powiązanych z nim osób i podmiotów UE utrzymuje również embargo na handel ropą z Syrią. Sankcje gospodarcze obejmują też ograniczenie niektórych inwestycji, zamrożenie aktywów syryjskiego banku centralnego w UE oraz zakaz eksportu z UE sprzętu i technologii mogących służyć do represji wobec ludności cywilnej, a także do monitorowania i przechwytywania łączności internetowej lub telefonicznej.

Restrykcje te, przedłużone 27 maja 2016 r., obowiązują do 1 czerwca 2017 roku.

Z Brukseli Anna Widzyk (PAP)